Vretenové čerpadlá


Vretenové čerpadlá pozostávajú z rotora a statora, tieto navzájom vytvárajú dočasné komôrky, do ktorých sa dostáva čerpaná kvapalina. Stator a rotor sú závitového tvaru. Stator je vyrobený z pružného materiálu a má o jeden závit viac ako rotor.

Vretenové čerpadlá sú určené pre čerpanie pitnej a úžitkovej vody.  Je ich možné použiť do studní a vrtov. Dokážu prečerpať aj vodu s obsahom abrazívnych látok (100g/m3), ale sú vhodné aj na čerpanie vysoko viskóznych kvapalín, ktoré majú byť dopravované na veľké vzdialenosti (výtlak až do 48 bar). 


Vretenové čerpadlá podľa použitia

Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
BAL
ZAL
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)80150531076
SPF
SPZ
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)15010740
MRJednovretenové čerpadlo110130300045
EFPJednovretenové kejdové čerpadlo704290012
VHFTrojvretenové horizontálne čerpadlo1501300280
SZPVretenové čerpadlo
s drviacim zariadením
15010016
EFSJednovretenové čerpadlo na čisté, viskózne kvapaliny12010.2114072
EPRJednovretenové horizontálne čerpadlo na kaly, viskózy7099006
EQRPrenosné jednovretenové čerpadlo50394
FJVretenové čerpadlo15020400324
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
EPA
EPN
Jednovretenové čerpadlo pre potravinársky priemysel70650410
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
BAL
ZAL
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)80150531076
SPF
SPZ
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)15010740
M
MV
Jednovretenové čerpadlo801574
MRJednovretenové čerpadlo110130300045
EFPJednovretenové kejdové čerpadlo704290012
VHFTrojvretenové horizontálne čerpadlo1501300280
EAB
EAD
Trojvretenové nízkotlakové čerpadlo8020135010
FAC,FAD
FAG
Trojvretenové vysokotlakové čerpadlo1802587063
EH
ER
Horizontálne vretenové čerpadlo150453018624
LFLaboratórne vretenové čerpadlo801.51012
NEMOPonorné vretenové čerpadlo11050004060
NE.CVretenové čerpadlo110650003
NMVretenové čerpadlo80205830672
EUVretenové čerpadlo vertikálne350180453055624
EFSJednovretenové čerpadlo na čisté, viskózne kvapaliny12010.2114072
EPRJednovretenové horizontálne čerpadlo na kaly, viskózy7099006
NE.AVysokotlakové vertikálne čerpadlo1104080072
EVysokotlakové vertikálne čerpadlo80360160048
EQRPrenosné jednovretenové čerpadlo50394
FJVretenové čerpadlo15020400324
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
EPA
EPN
Jednovretenové čerpadlo pre potravinársky priemysel70650410
M
MV
Jednovretenové čerpadlo801574
MRJednovretenové čerpadlo110130300045
EH
ER
Horizontálne vretenové čerpadlo150453018624
LFLaboratórne vretenové čerpadlo801.51012
NEMOPonorné vretenové čerpadlo11050004060
NE.CVretenové čerpadlo110650003
NE.AVysokotlakové vertikálne čerpadlo1104080072
EVysokotlakové vertikálne čerpadlo80360160048
FJVretenové čerpadlo15020400324
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
SZPVretenové čerpadlo
s drviacim zariadením
15010016
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
BAL
ZAL
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)80150531076
SPF
SPZ
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)15010740
EFPJednovretenové kejdové čerpadlo704290012
VHFTrojvretenové horizontálne čerpadlo1501300280
EH
ER
Horizontálne vretenové čerpadlo150453018624
SZPVretenové čerpadlo
s drviacim zariadením
15010016
NMVretenové čerpadlo80205830672
EUVretenové čerpadlo vertikálne350180453055624
EFSJednovretenové čerpadlo na čisté, viskózne kvapaliny12010.2114072
EPRJednovretenové horizontálne čerpadlo na kaly, viskózy7099006
FJVretenové čerpadlo15020400324
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
BAL
ZAL
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)80150531076
SPF
SPZ
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)15010740
VHFTrojvretenové horizontálne čerpadlo1501300280
EAB
EAD
Trojvretenové nízkotlakové čerpadlo8020135010
FAC,FAD
FAG
Trojvretenové vysokotlakové čerpadlo1802587063
EH
ER
Horizontálne vretenové čerpadlo150453018624
LFLaboratórne vretenové čerpadlo801.51012
NMVretenové čerpadlo80205830672
EUVretenové čerpadlo vertikálne350180453055624
EVysokotlakové vertikálne čerpadlo80360160048
FJVretenové čerpadlo15020400324
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
M
MV
Jednovretenové čerpadlo801574
MRJednovretenové čerpadlo110130300045
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
M
MV
Jednovretenové čerpadlo801574
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
BAL
ZAL
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)80150531076
SPF
SPZ
Jednovretenové čerpadlo (horizontálne a vertikálne usporiadanie)15010740
MRJednovretenové čerpadlo110130300045
VHFTrojvretenové horizontálne čerpadlo1501300280
EH
ER
Horizontálne vretenové čerpadlo150453018624
LFLaboratórne vretenové čerpadlo801.51012
SZPVretenové čerpadlo
s drviacim zariadením
15010016
NEMOPonorné vretenové čerpadlo11050004060
NE.CVretenové čerpadlo110650003
NMVretenové čerpadlo80205830672
EUVretenové čerpadlo vertikálne350180453055624
NE.AVysokotlakové vertikálne čerpadlo1104080072
EVysokotlakové vertikálne čerpadlo80360160048
FJVretenové čerpadlo15020400324

Čerpadlá pre vodu

Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
EFSJednovretenové čerpadlo na čisté, viskózne kvapaliny12010.2114072
EPRJednovretenové horizontálne čerpadlo na kaly, viskózy7099006
1"EVFUJednovretenové vertikálne čerpadlo do vrtov 150 mm3024428
1"EVGUJednovretenové vertikálne čerpadlo do vrtov 150 mm304208
EQRPrenosné jednovretenové čerpadlo50394
FJVretenové čerpadlo15020400324
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
EQRPrenosné jednovretenové čerpadlo50394
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
EH
ER
Horizontálne vretenové čerpadlo150453018624
LFLaboratórne vretenové čerpadlo801.51012
NEMOPonorné vretenové čerpadlo11050004060
NE.CVretenové čerpadlo110650003
NMVretenové čerpadlo80205830672
EUVretenové čerpadlo vertikálne350180453055624
EFSJednovretenové čerpadlo na čisté, viskózne kvapaliny12010.2114072
EPRJednovretenové horizontálne čerpadlo na kaly, viskózy7099006
1"EVFUJednovretenové vertikálne čerpadlo do vrtov 150 mm3024428
NE.AVysokotlakové vertikálne čerpadlo1104080072
EVysokotlakové vertikálne čerpadlo80360160048
EQRPrenosné jednovretenové čerpadlo50394
FJVretenové čerpadlo15020400324

Vretenové čerpadlá sú čiastočne ponorené, koniec je ponorený do kvapaliny a „nosný stĺpik“ vyčnieva nad kvapalinou. V hornej časti stĺpika je namontovaný mechanický hnací mechanizmus, a to elektromotor alebo motor. Stĺpik obsahuje hriadeľ čerpadla, ktorý spája mechanický pohon s obežným kolesom čerpadla.

V závislosti od hĺbky sú používané rôzne dlhé nosné stĺpy.

Vretenové čerpadlá sú schopné pracovať bez potreby mechanického tesnenia. Ich výhodou je možnosť použiť štandardné elektrické motory namiesto špecializovaných ponorných motorov.

Aplikácie vretenových čerpadiel

Tieto čerpadlá sa používajú na manipuláciu s kalmi, tekutinami s abrazívnymi pevnými látkami a pri vážnych problémoch pri čerpaní, ako je korózia, abrázia a teplotné extrémy v priemysle a pri ťažbe.