Rotačné čerpadlá 


Rotačné čerpadlá sú užitočné na čerpanie oleja a iných kvapalín s vysokou viskozitou. V strojárenstve sa tieto čerpadlá používajú na manipuláciu s mazacím olejom a vykurovacím olejom a sú vhodné na manipuláciu s kvapalinami so širokou škálou viskozít.

Čerpadlá sú navrhnuté tak aby pracovali s veľmi malými vôľami medzi rotujúcimi a stacionárnymi časťami, aby sa tak minimalizoval únik z výtlačnej strany späť na saciu stranu. Čerpadlá sú navrhnuté tak, aby fungovali pri relatívne nízkych otáčkach. Prevádzka pri vyšších rýchlostiach by spôsobila eróziu a nadmerné opotrebenie, čo by spôsobilo zväčšenie vôlí s následným znížením čerpacej kapacity.


Čerpadlá rotačné podľa používaných kvapalín

Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
VObjemové čerpadlo s vnútorným ozubením30034000816
WSkrutkové čerpadlo1801650016
T
V
Skrutkové čerpadlo450833330100
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
VObjemové čerpadlo s vnútorným ozubením30034000816
IC
10-50
Rotačné objemové čerpadlo150163100512
SK
1-6
Rotačné objemové čerpadlo130161660510
SR
1-6
Rotačné objemové čerpadlo150161760520
RPSRotačné objemové čerpadlo2202244016
G-320Rotačné objemové čerpadlo15025170013.8
RPTRotačné objemové čerpadlo22010015008
A
33-323
Rotačné objemové čerpadlo150130170015
DRM
4-6
Rotačné objemové čerpadlo130475300005
WSkrutkové čerpadlo1801650016
T
V
Skrutkové čerpadlo450833330100
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
VObjemové čerpadlo s vnútorným ozubením30034000816
IC
10-50
Rotačné objemové čerpadlo150163100512
SK
1-6
Rotačné objemové čerpadlo130161660510
SR
1-6
Rotačné objemové čerpadlo150161760520
RPSRotačné objemové čerpadlo2202244016
G-320Rotačné objemové čerpadlo15025170013.8
RPTRotačné objemové čerpadlo22010015008
A
33-323
Rotačné objemové čerpadlo150130170015
DRM
4-6
Rotačné objemové čerpadlo130475300005
WSkrutkové čerpadlo1801650016
T
V
Skrutkové čerpadlo450833330100
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
VObjemové čerpadlo s vnútorným ozubením30034000816
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
VObjemové čerpadlo s vnútorným ozubením30034000816
WSkrutkové čerpadlo1801650016
T
V
Skrutkové čerpadlo450833330100

Aplikácie rotačných čerpadiel

Pracujú v mnohých aplikáciách s použitím vysokého tlaku. Sú prospešné vďaka svojej malej veľkosti a dajú sa použiť na činnosti spojené s likvidáciou odpadu až po čerpanie plynu. Poskytujú nepretržitý prietok pri vysokom rozdielovom tlaku. Čerpadlá sú samonasávacie a poskytujú stály prietok.

V porovnaní s odstredivými čerpadlami dokážu rotačné čerpadlá zvládnuť oveľa vyššiu viskozitu, až 1,32 milióna cSt alebo 6 miliónov SSU. Majú však nižšiu maximálnu kapacitu. Rotačné čerpadlá ponúkajú vynikajúcu účinnosť, riadenie prietoku a pomáhajú výraznejšie znižovať náklady na energiu ako odstredivé čerpadlá.

V spoločnosť REA-S má rozsiahle znalosti o širokej škále čerpadiel a aplikácií. Zaisťujeme odbornú poradenskú činnosť a opravy nie len rotačných čerpadiel ale aj mnohých iných.