Membránové čerpadlá


Membránové čerpadlá sa široko používajú v mnohých priemyselných odvetviach a sú schopné pracovať s veľmi širokou škálou kvapalín. Membránové čerpadlá patria do kategórie „objemových“ čerpadiel, pretože ich prietoky sa veľmi nemenia s výtlačnou „hlavou“ (alebo tlakom), proti ktorému čerpadlo pracuje (pre dané otáčky čerpadla). Membránové čerpadlá môžu prevádzať kvapaliny s nízkou, strednou alebo vysokou viskozitou a tiež kvapaliny s veľkým obsahom pevných látok. Dokážu tiež zaobchádzať s mnohými agresívnymi chemikáliami, ako sú napríklad kyseliny, pretože môžu byť vyrobené z najrôznejších materiálov a membrán tela.


Membránové čerpadlá podľa používaných kvapalín

Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NMembránové čerpadlo malé240502301.5
G 10-40Membránové čerpadlo objemové700.04150100
D 10Membránové čerpadlo objemové3003.830.370
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
DL
M,P,L
Membránové čerpadlo liatina, plast, nerez60175013
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
LKP-DMembránové čerpadlo nerez6014205
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
G 10-40Membránové čerpadlo objemové700.04150100
D 10Membránové čerpadlo objemové3003.830.370
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NMembránové čerpadlo malé240502301.5
G 10-40Membránové čerpadlo objemové700.04150100
D 10Membránové čerpadlo objemové3003.830.370
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
DL
M,P,L
Membránové čerpadlo liatina, plast, nerez60175013
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
LKP-DMembránové čerpadlo nerez6014205
LB 60-100Membránové čerpadlo samonasávacie2005741011.5
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NMembránové čerpadlo malé240502301.5
G 10-40Membránové čerpadlo objemové700.04150100
D 10Membránové čerpadlo objemové3003.830.370
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NMembránové čerpadlo malé240502301.5
G 10-40Membránové čerpadlo objemové700.04150100
D 10Membránové čerpadlo objemové3003.830.370
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NMembránové čerpadlo malé240502301.5
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
MBKVMembránové čerpadlo vertikálne802018216
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
MBUMembránové čerpadlo horizontálne802744016
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
DL
M,P,L
Membránové čerpadlo liatina, plast, nerez60175013
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
LKP-DMembránové čerpadlo nerez6014205
LB 60-100Membránové čerpadlo samonasávacie2005741011.5
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NMembránové čerpadlo malé240502301.5
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
MBKVMembránové čerpadlo vertikálne802018216
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
MBUMembránové čerpadlo horizontálne802744016
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
DL
M,P,L
Membránové čerpadlo liatina, plast, nerez60175013
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
LKP-DMembránové čerpadlo nerez6014205
LB 60-100Membránové čerpadlo samonasávacie2005741011.5
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NMembránové čerpadlo malé240502301.5
G 10-40Membránové čerpadlo objemové700.04150100
D 10Membránové čerpadlo objemové3003.830.370
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
CMMembránové čerpadlo kompaktné1005100016100
DL
M,P,L
Membránové čerpadlo liatina, plast, nerez60175013
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
FDM 06-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1001710008
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
LKP-DMembránové čerpadlo nerez6014205
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
VA 8-80Membránové čerpadlo na vzduchový pohon650.210008
VDP 8-50Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1201.75337
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
G 3Membránové čerpadlo vysokotlakové500-20033000100
EM 15-100Membránové čerpadlo elektromagnetické1000.113006
V,VMMembránové čerpadlo na vzduchový pohon35018007.5
ETMembránové čerpadlo na vzduchový pohon18019848.8
M 1-15Membránové čerpadlo na vzduchový pohon350109058.6
M
05-75
Membránové čerpadlo na vzduchový pohon1801575058.6

Aké sú výhody a nevýhody membránových čerpadiel?

Výhodou membránových čerpadiel je, že sú hermeticky uzavreté, čo ich robí ideálnymi na čerpanie nebezpečných kvapalín. Presnosť prietoku alebo objemu čerpanej kvapaliny závisí od výkonu ventilov na strane výtlaku a nasávania resp. rozsahu spätného toku. Nevýhodou je, že sú náchylné na  pulzáciou pri výtlaku. Tento efekt je možné eliminovať dvoma (alebo viacerými) membránami, pričom jedna pracuje v kompresnej fáze, zatiaľ čo druhá pri nasávaní.

Sú relatívne lacné a spoľahlivé riešenia schopné pracovať až do 10 barov. Môžu bežať nasucho a zvládnuť znečistené kvapaliny. Je ich možné používať aj ako dávkovacie čerpadlá na vstrekovanie prísad napríklad v potravinárskom priemysle na pridávanie farbív a iných prísad.