Bagrovacie čerpadlá


Bagrovacie čerpadlo predstavuje špeciálnu kategóriu vysokovýkonných kalových čerpadiel. Bagrovanie v tomto prípade označuje proces prepravy vodných alebo podvodných sedimentov (zvyčajne piesku, štrku alebo hornín) z jedného miesta na druhé.

Bagrovanie sa uskutočňuje v plytkých vodných plochách jazier, riek alebo morí ale aj baniach, lomoch, pieskovniach. Zároveň sú bágrovacie čerpadlá určené na hydraulickú dopravu abrazívnych hydro-zmesí.  Môžu dopravovať škvaru, popolček. Vyžívajú sa pri úprave uhlia, rúd alebo v odsírovacích zariadeniach.


Prehľad bagrovacích čerpadiel podľa čerpaných kvapalín  

Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
NBVBágrovacie čerpadlo10513.2600791
NBABágrovacie čerpadlo10510030054122
RBágrovacie čerpadlo107277050
FRBHBágrovacie čerpadlo10728060
MBágrovacie čerpadlo Dávkovacie čerpadlo120277090
LCCČerpadlo na pevné látky12018005107
HPonorné čerpadlo bágrovacie90140050
ELPonorné čerpadlo bágrovacie451616601030
FAPonorné čerpadlo pre abrazívne médiá45301900282
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
ZVS-40Vertikálne bezupchávkové čerpadlo na silno abrazívne kvapaliny1500.164.66845
ZVS-50Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné15028.661570
ZVS-80Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné1505251260
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
MHorizontálne čerpadlo jednostupňové802951341
ZVS-40Vertikálne bezupchávkové čerpadlo na silno abrazívne kvapaliny1500.164.66845
ZVS-50Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné15028.661570
ZVS-80Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné1505251260
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
D a GAbrazivzdorné čerpadlo bágrovacie951030080
AHSUBAbrazivzdorné čerpadlo ponorné4526050
PCAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky951080090
MAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky95100600070
AHAbrazivzdorné čerpadlo pre ťažké prevádzky9521200120
SP SPRAbrazivzdorné čerpadlo vertikálne95215060
NBVBágrovacie čerpadlo10513.2600791
NBABágrovacie čerpadlo10510030054122
RBágrovacie čerpadlo107277050
FRBHBágrovacie čerpadlo10728060
MBágrovacie čerpadlo Dávkovacie čerpadlo120277090
LCCČerpadlo na pevné látky12018005107
MHorizontálne čerpadlo jednostupňové802951341
ELPonorné čerpadlo bágrovacie451616601030
GDVUPonorné čerpadlo na okujené vody403004201220
FAPonorné čerpadlo pre abrazívne médiá45301900282
ZVS-40Vertikálne bezupchávkové čerpadlo na silno abrazívne kvapaliny1500.164.66845
ZVS-50Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné15028.661570
ZVS-80Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné1505251260
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
D a GAbrazivzdorné čerpadlo bágrovacie951030080
AHSUBAbrazivzdorné čerpadlo ponorné4526050
PCAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky951080090
MAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky95100600070
AHAbrazivzdorné čerpadlo pre ťažké prevádzky9521200120
SP SPRAbrazivzdorné čerpadlo vertikálne95215060
NBVBágrovacie čerpadlo10513.2600791
NBABágrovacie čerpadlo10510030054122
RBágrovacie čerpadlo107277050
FRBHBágrovacie čerpadlo10728060
MBágrovacie čerpadlo Dávkovacie čerpadlo120277090
LCCČerpadlo na pevné látky12018005107
MHorizontálne čerpadlo jednostupňové802951341
ELPonorné čerpadlo bágrovacie451616601030
GDVUPonorné čerpadlo na okujené vody403004201220
FAPonorné čerpadlo pre abrazívne médiá45301900282
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
D a GAbrazivzdorné čerpadlo bágrovacie951030080
AHSUBAbrazivzdorné čerpadlo ponorné4526050
PCAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky951080090
MAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky95100600070
AHAbrazivzdorné čerpadlo pre ťažké prevádzky9521200120
SP SPRAbrazivzdorné čerpadlo vertikálne95215060
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
ZVS-40Vertikálne bezupchávkové čerpadlo na silno abrazívne kvapaliny1500.164.66845
ZVS-50Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné15028.661570
ZVS-80Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné1505251260
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
ZVS-40Vertikálne bezupchávkové čerpadlo na silno abrazívne kvapaliny1500.164.66845
ZVS-50Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné15028.661570
ZVS-80Vertikálne bezupchávkové čerpadlo abrazivzdorné1505251260

Bagrovacie čerpadlo vhodné pre vodu

Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
D a GAbrazivzdorné čerpadlo bágrovacie951030080
AHSUBAbrazivzdorné čerpadlo ponorné4526050
PCAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky951080090
MAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky95100600070
AHAbrazivzdorné čerpadlo pre ťažké prevádzky9521200120
SP SPRAbrazivzdorné čerpadlo vertikálne95215060
NBVBágrovacie čerpadlo10513.2600791
NBABágrovacie čerpadlo10510030054122
RBágrovacie čerpadlo107277050
FRBHBágrovacie čerpadlo10728060
MBágrovacie čerpadlo Dávkovacie čerpadlo120277090
LCCČerpadlo na pevné látky12018005107
MHorizontálne čerpadlo jednostupňové802951341
HPonorné čerpadlo bágrovacie90140050
ELPonorné čerpadlo bágrovacie451616601030
GDVUPonorné čerpadlo na okujené vody403004201220
FAPonorné čerpadlo pre abrazívne médiá45301900282
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
D a GAbrazivzdorné čerpadlo bágrovacie951030080
AHSUBAbrazivzdorné čerpadlo ponorné4526050
PCAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky951080090
MAbrazivzdorné čerpadlo pre ľahké prevádzky95100600070
AHAbrazivzdorné čerpadlo pre ťažké prevádzky9521200120
SP SPRAbrazivzdorné čerpadlo vertikálne95215060
NBVBágrovacie čerpadlo10513.2600791
NBABágrovacie čerpadlo10510030054122
RBágrovacie čerpadlo107277050
FRBHBágrovacie čerpadlo10728060
MBágrovacie čerpadlo Dávkovacie čerpadlo120277090
MHorizontálne čerpadlo jednostupňové802951341
HPonorné čerpadlo bágrovacie90140050
ELPonorné čerpadlo bágrovacie451616601030
GDVUPonorné čerpadlo na okujené vody403004201220
FAPonorné čerpadlo pre abrazívne médiá45301900282

Konštrukcia bagrovacieho čerpadla

Bagrovacie čerpadlo musí byť schopné zvládnuť bežné pevné úlomky rôznych veľkostí, ktoré sú schopné cez čerpadlo prechádzať, a tak minimalizovať prestoje potrebné na čistenie.

Čerpadlo pozostáva z tela čerpadla a obežného kolesa. Obežné koleso je namontované vo vnútri krytu čerpadla a je pripojené k hnaciemu motoru prostredníctvom prevodovky a hriadeľa. Predná časť krytu čerpadla je utesnená pomocou sacieho krytu, ktorý je pripojený priamo k sacej rúre bagra. Výpusť bagrovacieho čerpadla je umiestnený v hornej časti a je pripojený k samostatnému potrubiu.

Obežné koleso sa považuje za jadro bagrovacieho čerpadla a je podobné ventilátoru – vytláča vzduch a vytvára odstredivú saciu silu. Na sacom potrubí tento podtlak absorbuje kašu a transportuje materiál cez výtlačné potrubie. Bagrovacie čerpadlo je určené na pohyb veľkého množstva tekutín a pevných látok. Niektoré modely môžu vytvárať výtlačné tlaky, schopné prenášať kvapalinu až do výšky 80 m.

Nachádzajú uplatnenie pri rekultivácii pôdy, desilácii (oddeľovanie tuhých od kvapalných látok), protipovodňovej ochrane, vytváraní alebo rozširovaní existujúcich prístavov.