Zubové čerpadlá


Zubové čerpadlá sú typ objemového čerpadla. Pohyb tekutiny je zaistený opakovaným uzatváraním objemu unášanej kvapaliny pomocou ozubených kolies, ktoré do seba tesne zapadajú. Vzniká tak plynulý prietok bez impulzov, ktorý je úmerný rýchlosti otáčania ozubených kolies.

Čerpadlá sú vo všeobecnosti určené na dopravu čistých médií bez mechanických prímesí. Vyrábajú sa v rôznych konštrukčných a materiálových prevedeniach.


Zubové čerpadlá podľa používaných kvapalín

Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
PQX5Celonerezové zubové čerpadlo15037
PQX25Celonerezové zubové čerpadlo150187
RBLiatinové zubové čerpadlo25016030
KFZubové čerpadlo120800400
P-ZVNZubové čerpadlo na mazut a vykurovacie oleje802030025
PQZubové čerpadlo z liatiny903187
SRTMZubové čerpadlo z nerezu300130016
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
PQX5Celonerezové zubové čerpadlo15037
PQX25Celonerezové zubové čerpadlo150187
RBLiatinové zubové čerpadlo25016030
ZTLMonoblokové nízkotlakové čerpadlo s ohriev. plášťom1302.416010
ZOMMonoblokové nízkotlakové čerpadlo na čerpanie olejov60316010
ZUSNízkotlakové čerpadlo
na husté kvapaliny, decht
1001026542
ZOTNízkotlakové čerpadlo
na oleje
1302.493010
ZOPStrednotlakové čerpadlo
na oleje
802.493025
KFZubové čerpadlo120800400
SSPZubové čerpadlo nízkotlakové80457
PQZubové čerpadlo z liatiny903187
SRTMZubové čerpadlo z nerezu300130016
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
PQX5Celonerezové zubové čerpadlo15037
PQX25Celonerezové zubové čerpadlo150187
RBLiatinové zubové čerpadlo25016030
ZTLMonoblokové nízkotlakové čerpadlo s ohriev. plášťom1302.416010
ZOMMonoblokové nízkotlakové čerpadlo na čerpanie olejov60316010
ZUSNízkotlakové čerpadlo
na husté kvapaliny, decht
1001026542
ZOTNízkotlakové čerpadlo
na oleje
1302.493010
ZOPStrednotlakové čerpadlo
na oleje
802.493025
KFZubové čerpadlo120800400
P-ZVNZubové čerpadlo na mazut a vykurovacie oleje802030025
SSPZubové čerpadlo nízkotlakové80457
I
IR
Zubové čerpadlo olejové9031225
PQZubové čerpadlo z liatiny903187
SRTMZubové čerpadlo z nerezu300130016
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
PQX5Celonerezové zubové čerpadlo15037
PQX25Celonerezové zubové čerpadlo150187
SSPZubové čerpadlo nízkotlakové80457
SRTMZubové čerpadlo z nerezu300130016
Typový radCharakteristika - konštrukcia - použitieTmax [°C]Tmin [°C]O, min [l/s]O,max [l/s]H1 [m]H2 [m]
PQX5Celonerezové zubové čerpadlo15037
PQX25Celonerezové zubové čerpadlo150187
RBLiatinové zubové čerpadlo25016030
ZTLMonoblokové nízkotlakové čerpadlo s ohriev. plášťom1302.416010
ZOMMonoblokové nízkotlakové čerpadlo na čerpanie olejov60316010
ZUSNízkotlakové čerpadlo
na husté kvapaliny, decht
1001026542
ZOTNízkotlakové čerpadlo
na oleje
1302.493010
ZOPStrednotlakové čerpadlo
na oleje
802.493025
KFZubové čerpadlo120800400
P-ZVNZubové čerpadlo na mazut a vykurovacie oleje802030025
I
IR
Zubové čerpadlo olejové9031225
PQZubové čerpadlo z liatiny903187
SRTMZubové čerpadlo z nerezu300130016

Zubové čerpadlá – výhody

Sú svojou povahou samonasávacie a majú nižšiu rýchlosť, vďaka čomu sú plynulejšie.

Výkon zubových čerpadiel sa ľahko a účinne ovláda. V podstate ak zdvojnásobíte rýchlosť, zdvojnásobíte výkon a tento výkon je nezávislý od výstupného tlaku. 

Zubové čerpadlá sú lepšie v zaobchádzaní s viskóznymi kvapalinami v porovnaní s ich odstredivými náprotivkami.

Zubové čerpadlá – nevýhody

Samotná konštrukcia zubových čerpadiel má obmedzenia, pokiaľ ide o materiály, ktoré sa dajú použiť na ich výrobu. Čerpadlá sa skladajú z množstva rotujúcich častí, ktoré vyžadujú presné tolerancie, čo zvyšuje nároky na ich výrobu a náklady.

Pokiaľ ide o veľkosť, zubové pumpy majú obmedzenia, čo sa týka ich veľkosti. Nad istú veľkosť sa znižuje ich životnosť a výkon. Toto obmedzenie ich robí nevhodnými, ak sú potrebné prietoky vyšších objemov.

Samotné ozubené kolesá generujú hluk, ktorý ich môže v závislosti od pracovného prostredia robiť nevhodnými.

Princíp pracovného mechanizmu ich robí, nevhodným pre tuhé alebo abrazívne médiá.

Rozsah použitia 

Čerpadlá sa používajú prednostne pre kvapaliny, ktoré neobsahujú pevné látky. Rozsah viskozity je medzi 0,2 mPas a 1 miliónom mPas. Kvapalina by mala mať mazacie vlastnosti.

Technické vlastnosti

Kompaktný dizajn
K dispozícii je veľa rôznych materiálov
Mnoho tesniacich systémov
Vysoké diferenčné tlaky (až 550 barov)
Vysoký tlak v systéme (až 700 bar)